EU Projekt

Advexa hjälper dig att finansiera viktiga investeringar med hjälp av tillgängliga EU-bidrag. Vi hjälper dig från idé till avslut med allt från projektledning, administration och myndighetskontakter. 
 
Vi börjar med ett möte där du som uppdragsgivare berättar om den investering ni planerar. Advexa gör en analys och återkommer inom en vecka med återkoppling på om EU-bidrag kan vara ett alternativ för just din investering samt ett förslag på projektupplägg. Vi hjälper dig att identifiera partners samt finna övriga finansieringslösningar vid behov. Advexa är projektledare för ditt EU-projekt från idé, förstudie och ansökan av bidrag, till planering, genomförande och avslut. Vi hjälper dig löpande med rekvirering av nedlagda kostnader, rapportering av milstolpar enligt överenskommelse samt slutrapport. Alla myndighetskontater sköts också av oss.

Vi projektleder och dina medarbetare är projektdeltagare. 


Referensprojekt

Omställning till förnyelsebara drivmedel, Inlandsbanan AB, Eva Widegren
Lokala Klimatinvesteringar, Naturvårdsverket. Sista ansökan 2015-09-15
Flerårigt projekt: 7,5 miljoner för investeringar under 2016-2018.

Omställning till förnyelsebara drivmedel, Inlandsbanan AB, Eva Widegren
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket. Sista ansökan 2015-09-10
Flerårigt projekt: 7,5 miljoner för investeringar under 2016-2018.

Transportsystemet Inlandsbanan, Inlandsbanan AB, Mats Portinson
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket. Sista ansökan 2015-09-10
Förstudie: 250 000 kr för oberoende utredning 2016.

Omställning till förnyelsebara drivmedel, Inlandsbanan AB, Eva Widegren
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, Sista ansökningsdag: 2015-03-06
Beslut: 400 000 kr beviljade i förstudiemedel. Projekttid 2015-03-06 tom 2015-11-30.

Bärighetshöjning Brånan-Brunflo 2016, Inlandsbanan AB, Mats Portinson
Europeiska regionala utveckllingsfonden, Tillväxtverket, Sista ansökningsdag: 2015-03-06
Beslut:  22,8 miljoner för åtgärder under 2015.

Snötåget, Visit Vemdalen AB, Peter Ekholm
Medfinansiering till regionala projekt, Region Jämtland Härjedalen, Sista ansökningsdag: 2015-02-11
Beslut: 2,35 miljoner beviljade i projektstöd för säsongen 2015/2016

Installation of ERTMS on-board system in locomotive TMZ, 5 fordonsägare (Nordic-Re Finance AB, Nordic Train AB, Tågåkeriet i Bergslagen AB, Three-T AB, Inlandsbanan AB)
European Commission, Connecting Europe Facility Transport sector, Sista ansökningsdag: 2015-02-26
Beslut: Ej beviljat. Flerårigt projekt: 19 miljoner.