Referensuppdrag

Pågående

Projektledare
- Installation av ERTMS i loktyp RC6, Nordic Re Finance
- Förstudie - Fossilfritt drivmedel i Region JH, Klimatrådet
- Migration av affärssystemet FRIDA 2.0, Länstrafiken i Jämtlands Län AB
- Samordning av skolskjutsplanering, Länstrafiken i Jämtlands Län

Avslutade

Utredningar
- Framtidens kollektivtrafik på Inlandsbanan, Nyberg & Finn Verksamhetsutveckling (2017)
- Faktabaserad rekommendation kring etablering av ytterligare en träningsanläggning i Östersund, Lyssna kommunikation (2016)
-