Referensuppdrag

Pågående

Utvärderingsprojekt
- Följeforskare projekt: Business Region Mid Sweden www.businessregionmidsweden.se 

Projektledare
- Kollektivtrafik på Inlandsbanan, Inlandsbanan AB

EU-projekt
- ​CEF 2015: Installation av säkerhetssystemet ERTMS i loktyp RC6, Nordic Re Finance 
- CEF 2019: Installation av ERTMS i prototyplok för TMe & TRAXX, Nordic Re Finanace 
- CEF 2021: Installation av säkerhetssystemet ERTMS i 7 olika loktyper, Nordic Re Finanace 
- CEF 2022: Installation av säkerhetssystenet ERTMS i 23 lok Nordic Re Finanace 

Interimlösningar
- Tf Förvaltningscontroller, Länstrafiken i Jämtland
 

Avslutade

Utredningar
- Ungdomskort (2022)
- Utredning om färdtjänst- och riksfärdtjänst i Jämtlands län (2019)
- Innovativa transportlösningar med utgångspunkt från Röjan station (2018)
- The Power Region - utvärderingsrapport (2018)
- Förnybara drivmedel i Jämtlands län - förstudierapport (2017)
- Framtidens kollektivtrafik på Inlandsbanan, Nyberg & Finn Verksamhetsutveckling (2017)
- Faktabaserad rekommendation kring etablering av ytterligare en träningsanläggning i Östersund, Friskis & Svettis, Lyssna kommunikation (2016)

Utvärderingsprojekt
- Utvärdering av medborgardialog i Nälden, Krokoms kommun
- Extern utvärderare: The Power Region 

Projektledare
- Ett internt företag,  Östersunds kommun Ekonomienheten
- Hyressättning och fastighetsnära tjänster Östersunds kommun Teknisk Förvaltning (2022)
- Migration av affärssystemet FRIDA 2.0, Länstrafiken i Jämtlands Län AB (2018)
- Samordning av skolskjutsplanering i Jämtlands län, Länstrafiken i Jämtlands Län (2017-2020)
- Samordning av ett regionalt skolskjutsreglemente, Länstrafiken i Jämtlands Län (2019)

Interimlösningar
- Tf Förvaltningscontroller, Länstrafiken i Jämtland
- Logistikchef, O-Ringen
- Tf Marknadschef, Länstrafiken i Jämtland

Övriga uppdrag
- Rådgivningstjänster inom affärsutveckling, för dig som driver eller är på väg att starta företag på ladsbygden, Länsstyrelsen i Jämtland och Västernorrland