Referensuppdrag

Pågående

Projektledare
- Installation av ERTMS i loktyp RC6, Nordic Re Finance
- Migration av affärssystemet FRIDA 2.0, Länstrafiken i Jämtlands Län AB
- Samordning av skolskjutsplanering i Jämtlands län, Länstrafiken i Jämtlands Län

Övriga uppdrag
- Rådgivningstjänster inom affärsutveckling, för dig som driver eller är på väg att starta företag på ladsbygden, Länsstyrelsen i Jämtland och Västernorrland

Avslutade

Utredningar
- Utredning om färdtjänst- och riksfärdtjänst i Jämtlands län (2019)
- Innovativa transportlösningar med utgångspunkt från Röjan station (2018)
- The Power Region - utvärderingsrapport (2018)
- Förnybara drivmedel i Jämtlands län - förstudierapport (2017)
- Framtidens kollektivtrafik på Inlandsbanan, Nyberg & Finn Verksamhetsutveckling (2017)
- Faktabaserad rekommendation kring etablering av ytterligare en träningsanläggning i Östersund, Lyssna kommunikation (2016)