Hanna Falkeström

Med 15 års erfarenhet som ekonomichef och daglig stöttning till VD på de företag jag arbetat för har jag en bred kunskap i vad som skapar framgångsrika företag! Jag har arbetat både i privat och statligt finansierad verksamhet och fick under de senaste 2 åren som anställd, möjligheten att arbeta som Vice VD på Inlandsbanan AB.

Som utbildad civilekonom har jag alltid företagets lönsamhet i fokus. Jag har dock under åren blivit övertygad om att det inte alltid är årets resultat som speglar ett företags lönsamhet i det långa loppet. Företagskulturen och hållbarhetsaspekterna är faktorer som definitivt påverkar ett företags lönsamhet. Cirkulär ekonomi är visionen om ett samhälle där resurseffektivtet,  hållbarhet och affärsnytta går hand i hand. Dessa grundprinciper tror jag på.

1 juli 2014 startade jag företaget Advexa AB och har sedan dessa fått möjlighet att se många av mina kunders projekt bli verklighet. Vad är mer inspirerande än att få vara del av ett annat företags tillväxt och förvekligande av drömmar?

Jag är entreprenören som ser möjligheterna och har lätt för att engagera mig i det jag tror på. Samtidigt är jag ekonomen som kalkylerar risker och värderar de vägar jag väljer för mig själv, för de företag jag arbetat åt och för mina kunder, för att medvetandegöra de risker som vi utsätts för dagligen.

År 2000 deltog jag i Sveriges första helkvinnliga Himalayaexpedition. Vi var 7 kvinnor som hade det gemensamma målet att bestiga berget Baruntse 7 168 möh. Den 20 oktober nådde expeditionen toppen! Denna expedition symboliserar väl de utmaningar företagen står inför dagligen. Jag drar många paralleller till denna expedition när jag arbetar med olika företag. Jag har den starka övertygelsen om att med tydliga mål, bra planering, stark tillit, samarbete, hårt arbete och inte minst övertygelsen om att det är möjligt, så når man sina mål!

Mina drivkrafter är effektivisering och hållbarhet. Min övertygelse är att om vi, genom vårt företagande, säkerställer att vi gör rätt saker på rätt sätt så skapar vi en långsiktig hållbarhet för företaget, för de anställda och för vårt jordklot.

Genom Advexa AB ska jag hjälpa andra företag och organisationer att växa genom mitt enorma driv, min ekonomiska kunskap och mina ledaregenskaper.

I mitt arbete är jag lugn, strategisk och lösningsfokuserad. Jag har lätt att hamna i ”tävlingsmode” vilket för mig är en enorm drivkraft i mitt arbete mot målet. För mig är teamet nyckeln där öppenhet och lyhördhet är förutsättningar för att nå lyckade resultat.

Du hittar mitt CV på Linkedin »