Referensuppdrag

Pågående

Projektledare:

• Kollektivtrafik på Inlandsbanan
Inlandsbanan AB

EU-projekt
• CEF 2015: Installation av säkerhetssystemet ERTMS i loktyp RC6
Nordic Re Finance

• CEF 2019: Installation av ERTMS i prototyplok för TMe & TRAXX
Nordic Re Finanace

• CEF 2019: Installation av ERTMS i prototyplok för TRAXX
Sandahls Equipment

• CEF 2021: Installation av ERTMS i 7 olika loktyper
Nordic Re Finanace

• CEF 2021: Installation av ERTMS i serielok TRAXX
Sandahls Equipment

Utredningar:

Inga pågående utredningsuppdrag

Interimsuppdrag:

Inga pågående interimsuppdrag

Utvärderingsprojekt:

Inga pågående utvärderingsprojekt

Avslutade

Utredningar:

• Ungdomskort (2022)

• Utredning om färdtjänst- och riksfärdtjänst i Jämtlands län (2019)

• Innovativa transportlösningar med utgångspunkt från Röjan station (2018)

• The Power Region – utvärderingsrapport (2018)

• Förnybara drivmedel i Jämtlands län – förstudierapport (2017)

• Framtidens kollektivtrafik på Inlandsbanan, Nyberg & Finn Verksamhetsutveckling (2017)

• Faktabaserad rekommendation kring etablering av ytterligare en träningsanläggning i Östersund, Friskis & Svettis, Lyssna kommunikation (2016)


Utvärderingsprojekt:

• Extern utvärderare/ följeforskare (2019-2023), Business Region Mid Sweden

• Utvärdering av medborgardialog i Nälden (2022), Krokoms kommun

• Extern utvärderare/ följeforskare (2018), The Power Region 


Projektledare:

• Ett internt företag ,Östersunds kommun Ekonomienheten (2022)

• Hyressättning och fastighetsnära tjänster Östersunds kommun Teknisk Förvaltning (2022)

• Migration av affärssystemet FRIDA 2.0, Länstrafiken i Jämtlands Län AB (2018)

• Samordning av skolskjutsplanering i Jämtlands län, Länstrafiken i Jämtlands Län (2017-2020)

• Samordning av ett regionalt skolskjutsreglemente, Länstrafiken i Jämtlands Län (2019)


Interimlösningar:

• Tf Förvaltningscontroller, Länstrafiken i Jämtland (2023)

• Logistikchef, O-Ringen (2021)

• Tf Marknadschef, Länstrafiken i Jämtland (2019)


Övriga uppdrag:

• Rådgivningstjänster inom affärsutveckling, för dig som driver eller är på väg att starta företag på landsbygden, Länsstyrelsen i Jämtland och Västernorrland