Projektledning

Har ni behov av en strukturerad projektledare som tar arbetet från idé, via förstudie, planering och hela vägen till genomförande och avslut?

Jag drivs av att öka mina kunders handlingskraft och förmåga till förändring. Genom att leda dina utvecklingsprojekt säkerställer jag att saker händer och att tidsplan och konstnadskalkyl följs upp och att de förutbestämda ramarna hålls.

Advexa kan ansvara för hela projekt eller avgränsade delar. Med löpande rapportering enligt överenskomna intervall driver jag projektet medan ni fokuserar på kärnverksamheten. Du kan alltid känna dig trygg med att jag håller dig informerad och involverad i löpande strategiska beslut.

För mig är projektledning så mycket mer än själva projektet. Varje projekt är en del av ett större sammanhang och jag lägger stor vikt vid att förstå hur omgivningen påverkar och påverkas av förändringen. Det ser jag som en förutsättning för att lyckas leverera användbara och långsiktiga resultat.

Att arbeta i projekt innebär att arbeta i en arbetsform med starkt resultatfokus. Målsättningen är att avlasta mina kunder och frigöra kraft i deras organisationer.

Jag projektleder och dina medarbetare är projektdeltagare.