Följeforskare för Business Region Midsweden

Idag fick jag förmånen att skriva avtal med Region Jämtland Härjedalen då jag under de kommande 2 åren ska följa, stötta och utvärdera det projekt som jobbar för att skapa nya etableringar och expansion i befintliga företag i hela regionen.

Arbetet har pågått under ett antal år men målet med detta projekt är bland annat att skapa en arbetsmetodik som skapar förutsättningar för att föra över projektet i ordinarie verksamhet vid projektets slut. Känns oerhört spännande att följa detta projekt där samtliga kommuner i länet finns representerade och som arbetar för regionens överlevnad och storhet, företagsamhet!

Mer aktuellt

Trippla världscupper till Östersund

Och jag är en del av tävlingarnas organisationskommitté

Kollektivtrafik på Inlandsbanan

Hur kan Inlandsbanan vara en del av den regionala utvecklingen i Sveriges inland?

O-Ringen, världens största orienteringsäventyr!

Jag har fått och antagit erbjudandet om att vara logistikchef på O-Ringen!