Följeforskare för Business Region Midsweden

Idag fick jag förmånen att skriva avtal med Region Jämtland Härjedalen då jag under de kommande 2 åren ska följa, stötta och utvärdera det projekt som jobbar för att skapa nya etableringar och expansion i befintliga företag i hela regionen.

Arbetet har pågått under ett antal år men målet med detta projekt är bland annat att skapa en arbetsmetodik som skapar förutsättningar för att föra över projektet i ordinarie verksamhet vid projektets slut. Känns oerhört spännande att följa detta projekt där samtliga kommuner i länet finns representerade och som arbetar för regionens överlevnad och storhet, företagsamhet!

Mer aktuellt

Kollektivtrafik på Inlandsbanan

Hur kan Inlandsbanan vara en del av den regionala utvecklingen i Sveriges inland?

O-Ringen, världens största orienteringsäventyr!

Jag har fått och antagit erbjudandet om att vara logistikchef på O-Ringen!

Följeforskare för Business Region Midsweden

Idag fick jag förmånen att skriva avtal med Region Jämtland Härjedalen.